Towary sypkie luzem

Posiadamy długoletnie doświadczenie i praktykę w przewozach materiałów sypkich i sproszkowanych luzem. W razie potrzeby możemy zorganizować przeładunek oraz tymczasowe magazynowanie produktów.

Spektrum produktów:

  • dla przemysłu chemicznego: melamina, pvc, stpp, styren i inne.
  • dla przemysłu spożywczego: gluten, chmiel, grys zbożowy, pasze i inne.

Dysponujemy silosami o pojemnościach do 63 cbm wykorzystywanymi wyłącznie do przewozu towarów neutralnych.

W przypadku szczególnych wymagań lub potrzeb klienta dla specjalnych produktów korzystamy z cystern silosów dedykowanych (przeznaczonych wyłącznie do obsługi jednego klienta lub jednego produktu).

Wszystkie naczepy zbiornikowe używane do realizacji zleceń posiadają stosowne certyfikaty mycia i niezbędne wyposażenie umożliwiające rozładunek produktów (kompresor).