Towary ciekłe luzem

Kolejnym obszarem naszej specjalizacji jest transport płynnych produktów chemicznych (neutralnych i niebezpiecznych - ADR) oraz materiałów spożywczych.

Spektrum produktów:

  • Większą część przewożonych przez nas produktów stanowią ciekłe materiały chemiczne zaliczane do następujących klas ADR:
    3, 5, 6, 8 i 9.

Organizujemy również transport materiałów spożywczych, neutralnych i niebezpiecznych, jak np. gliceryna, glukoza, różnego typu oleje oraz kwasy i inne środki dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

W transporcie drogowym oraz intermodalnym (droga – kolej – statek) wykorzystujemy tabor, uzależniony od właściwości produktu i jego objętości:

Cysterny 1-4 komorowe 26-40.000 litrów
Cysterna typu Jumbo 3 komorowa 56-58.000 litrów
Kontenery zbiornikowe 1 komorowe 26-34.000 litrów

Sprzęt specjalistyczny:

  • W przypadku szczególnych wymagań lub potrzeb klienta dla specjalnych produktów korzystamy z cystern dedykowanych (przeznaczonych wyłącznie do obsługi jednego klienta lub jednego produktu).

Wszystkie cysterny i zbiorniki używane do realizacji zleceń posiadają stosowne certyfikaty mycia i niezbędne wyposażenie umożliwiające rozładunek produktów.